Steeds meer Polen starten een eigen bedrijf in Nederland. Vorig jaar waren er 3350 Poolse startende ondernemers. Ten opzichte van het jaar daarvoor was dat een stijging met dertig procent.

In 2003 waren er slechts 190 startende Polen. Dat blijkt uit het Startersprofiel 2006 van de Kamer van Koophandel dat dinsdag werd gepubliceerd. De Polen vormen sinds 2005 de grootste groep allochtone startende ondernemers. Vorig jaar vormde deze groep twintig procent van alle starters met een buitenlandse achtergrond. De meeste Polen beginnen een bouwbedrijf.

In totaal begonnen vorig jaar 90 duizend allochtone en autochtone personen een nieuw bedrijf. Dat is twaalf procent meer dan in 2005. Bijna een op de drie starters is een vrouw. En de gemiddelde leeftijd van zo'n startende ondernemer was vorig jaar 37 jaar.