Stichting de Thuiskopie is door de rechter in het gelijk gesteld in een procedure tegen Duitse aanbieders van blanco cd’s en dvd’s.

De Duitse handelaren Sonic Computer, Sunstar Electronic en Mediastar opereerden onder steeds wisselende namen op Nederlandse beurzen. Hierop verkochten zij blanco cd’s en dvd’s zonder daarvoor de wettelijke thuiskopievergoeding af te dragen. Tijdens een computerbeurs op 2 februari 2007 heeft Stichting de Thuiskopie door een deurwaarder beslag laten leggen op de handelsvoorraad van deze handelaren.

In het kort geding vorderde Stichting de Thuiskopie volledige opgave door de handelaren en een verbod om nog langer blanco dragers te verhandelen op straffe van een dwangsom. Dit werd door de rechter toegewezen. Bovendien werd één handelaar veroordeeld tot betaling van een voorschot op de af te dragen Thuiskopievergoeding van vijftigduizend euro, vermeerderd met de proceskosten van 22 duizend euro. Stichting de Thuiskopie zal in een bodemprocedure volledige betaling van de verschuldigde Thuiskopievergoeding vorderen.