Intres en ACA hebben onlangs een overeenkomst getekend voor de invulling van een centraal automatiseringsplatform. Het retailautomatiseringssysteem is gebaseerd op Microsoft Dynamics NAV, aangevuld met ACA’s Retailium Enterprise en Retailium Intelligence. Op winkelniveau zal het ACA product Retailium Openstore actief zijn.

Het eerste project dat met het platform van start gaat is bij Intersport Nederland. Binnen deze divisie van Intres vallen alle Intersport en Coach ondernemers. Voor Intersport is de keuze gemaakt dat alle ondernemers via een ASP systeem gebruik maken van de centraal aangeboden software en hardware. Daar waar van belang wordt informatie met elkaar gedeeld (bijvoorbeeld stamgegevens en artikelgegevens). Op centraal niveau kan overkoepelend informatie vergaard worden over de prestaties van onder meer artikelen en leveranciers.

Een belangrijke stap, vindt Nico van Offeren, directeur Intersport Nederland. “In toenemende mate is de informatiebehoefte voor formules van levensbelang”, aldus Van Offeren. “Om dit proces te versnellen maken wij de switch van een decentraal georiënteerd systeem naar een centraal georiënteerd systeem. De Intersport ondernemers blijven verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsvoering, maar in de nieuwe situatie hebben we daarnaast ook heel veel informatie centraal beschikbaar om snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt.”