Nederlandse gemeenten kunnen meedingen naar de verkiezing tot Beste Binnenstad. Groningen en Zutphen bezitten momenteel de titels van vorig jaar in respectievelijk de categorieën grote en middelgrote steden. Op 6 september wordt in Den Haag bekendgemaakt wie die titels gaan overnemen. De verkiezing Beste Binnenstad is een initiatief van het Platform Detailhandel Nederland samen met het Platform Binnenstadsmanagement en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

De binnenstad wordt in de verkiezing beoordeeld vanuit het gezichtspunt van de consument en de winkelier. Alle facetten die het functioneren van de binnenstad bepalen worden in beeld gebracht. Steden kunnen zichzelf nomineren en moeten hiervoor een motivatie aandragen. Beoordelingscriteria zijn onder meer parkeergelegenheid, veiligheid, aanvoerroutes voor vrachtverkeer en voorzieningen voor het openbaar vervoer.