Jongeren zijn de laatste tien jaar steeds minder gaan roken. Zo'n 42 procent van de jongeren tussen tien en negentien jaar zegt wel eens gerookt te hebben, maar dat is acht procent minder dan in 1997. Zowel jongens als meisjes zijn minder gaan roken. Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo in opdracht van Stivoro.

Tien jaar geleden rookte nog 43 procent van de 15- en 16-jarigen, dit jaar is dat 31 procent. Het percentage 15- tot 19-jarigen dat nooit heeft gerookt is gestegen van 33 procent in 1997 naar 38 procent nu.