De organisatie van de Nederlandse Gamedagen ((NLGD) krijgt een subsidie van 2,3 miljoen euro. Het geld wordt gebruikt voor de oprichting van een brancheplatform.

Het platform wil onder meer kennis uitwisselen en het ondernemerschap onder studenten stimuleren. De landelijke overheid financiert de helft, de lagere overheden ieder een kwart. De subsidie dekt de helft van de begroting voor de komende jaren. De andere helft komt voor rekening van de NLGD.