Het aantal zelfstandigen is in het eerste kwartaal van 2007 met negen procent toegenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek noemt de stijging ‘spectaculair’.

Volgens het CBS neemt de werkgelegenheid op alle fronten toe. De beroepsbevolking bestaat op dit moment uit ongeveer 7,1 miljoen mensen in de leeftijd van 15-64 jaar. Dat betekent een toename met twee procent ten opzichte van januari, februari en maart 2006.

5,7 miljoen personen hadden in de eerste drie maanden van dit jaar een vaste baan. Ruim 530 duizend mensen hadden een flexibele baan en 900 duizend anderen staan bij het CBS te boek als zelfstandige of als meewerkend gezinslid.