Het kabinet moet snel een einde maken aan de volstrekt onduidelijke en inefficiënte manier van het innen van auteursrechten. Dat meldt het MKB-Nederland in een persbericht.

Uit onderzoek van MKB-Nederland blijkt dat ruim twintig organisaties zich bezighouden met de incasso en verdeling van deze gelden, niet zelden voor dezelfde groep rechthebbenden. Ondernemers zijn niet tegen het principe van betalen voor gebruik van de creatie van een ander, zoals bijvoorbeeld muziek. Maar mkb-ondernemers maken wél bezwaar tegen de manier waarop auteursrechten worden geïncasseerd.

Uit NIPO-onderzoek in opdracht van MKB-Nederland blijkt dat eenderde heffingen krijgt opgelegd op onduidelijke gronden en van onbekende organisaties. Naar schatting ontvangt een op de zes foutieve facturen. Auteursrechtenorganisaties verzuimen aan te geven hoe zij de hoogte van de tarieven vaststellen. Voor slechts vijf organisaties is een College van Toezicht actief.