Het vertrouwen van consumenten is in juli licht gedaald. De index van het consumentenvertrouwen kwam uit op veertien. In juni lag het vertrouwen op achttien. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ondanks de daling in juli is het consumentenvertrouwen, in vergelijking met voorgaande jaren, nog steeds groot. Gemiddeld waren er de afgelopen twintig jaar iets meer pessimisten dan optimisten. Het langetermijngemiddelde ligt op dertien.

De koopbereidheid van consumenten is in juli vrijwel gelijk gebleven. Deze is gebaseerd op de vraag of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen en op het oordeel over de financiële situatie van het huishouden. Het aantal consumenten dat vindt dat het een gunstige tijd is voor grote aankopen, is vanaf eind 2005 geleidelijk aan het toenemen.