De Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen (SVEG) ligt onder vuur. De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) bereidt met de doe-het-zelfbranche een rechtszaak voor tegen het bestuur van de stichting. In het fonds van de stichting zit meer geld dan noodzakelijk is voor de verwerking van oud gereedschap, aldus de RND.

Het vermogen is zelfs zo groot, dat de Belastingdienst een claim voor vennootschapsbelasting heeft neergelegd van meer dan twee miljoen euro. Advocatenkantoor Spring stelt de SVEG hier verantwoordelijke voor. “Nu verwijderingsbijdragen, opgebracht door de consument, door de Belastingdienst worden ingevorderd, is het onbegrijpelijk dat u niets doet om de kennelijk overmatige fondswerving terug te brengen tot aanvaardbare proporties.

Tussen de RND en de stichtingen die de verwijderingsbijdragen beheren, zoals de Stichting Witgoed, de Stichting Bruingoed en de SVEG botert het al een tijdje niet. De top van de RND heeft al bij het vorige kabinet aangedrongen de 200 miljoen euro die in de inningsfondsen zit te minderen.