Warenmarkten, winkels en horeca in een binnenstad profiteren van elkaars aanwezigheid. Nieuwe gemeentelijke bestemmingsplannen gaan echter niet zelden ten koste van marktpleinen. Dat is vervelend voor de markt die moet verhuizen, maar winkels en horeca zien hierdoor ook hun omzet verminderen.

Dit blijkt uit onderzoek van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) naar de effecten van langdurige marktverplaatsingen, dat is gehouden op verzoek van de Centrale Vereniging van de Ambulante Handel (CVAH).

Bezoekers die speciaal voor de markt naar de binnenstad komen - de zogenoemde marktgeoriënteerde bezoekers - houden het meestal niet bij een bezoek aan de markt alleen. Ze geven ook geld uit in nabijgelegen winkels, cafés en restaurants. Van hun wekelijkse uitgaven besteden de marktgeoriënteerde bezoekers ongeveer een derde op de markt en twee derde in winkels en horeca. Het omgekeerde geldt ook: consumenten die vooral naar de binnenstad komen voor de winkels en horeca besteden ook geld op de markt. Wanneer een warenmarkt langdurig wordt verplaatst, verdwijnt deze onderlinge verwevenheid.

Om de economische risico's van marktverplaatsingen te beperken, is een tijdige, gestructureerde en integrale aanpak van groot belang, zo stelt het HBD. De organisatie pleit dan ook voor een gezamenlijke aanpak. Tips en adviezen hierover zijn terug te vinden in het HBD-onderzoeksrapport 'Markten: overal thuis?’.