De prijzen van in kunststof verpakte producten in supermarkten stijgen volgend jaar met één procent. Dat is het gevolg van afspraken die minister Jacqueline Cramer van Milieu heeft gemaakt met het bedrijfsleven en gemeenten over de recycling van kunststof verpakkingen.

“We moeten de kosten die we maken, doorberekenen aan onze klanten”, verdedigt adjunct-directeur René Roorda van het Centraal Bureau Levensmiddelen de prijsverhoging. “We rekenen erop dat de gemeenten hun afvalstoffenheffingen fors verlagen, zodat de burger daarmee wordt gecompenseerd.”

Het ministerie van VROM maakte woensdag bekend dat er na twee jaar onderhandelingen een akkoord is bereikt over de recycling van verpakkingsmateriaal.