De tarieven die internetapotheken in Nederland berekenen aan hun klanten zijn vaak te hoog. De websites van de apotheken vragen tot veertig euro bovenop de medicijnprijs, vier keer zo veel voor een artsenconsult en een receptvergoeding dan is toegestaan.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) onderzoekt de tarieven, die volgens de organisatie mogelijk in strijd zijn met de Wet Marktordening Gezondheidszorg. Tien e-apotheken zijn deze maand door de NZA aangeschreven met het verzoek hun tarieven te verantwoorden. Voor een internetapotheek gelden dezelfde regels als een normale apotheek.