Werkgevers kunnen smartphones en blackberries voortaan onbelast aan hun werknemers verstrekken. Dit heeft de staatssecretaris van financien, Jan Kees de Jager besloten.

Als de apparaten meer dan tien procent zakelijk worden gebruikt hoeven de werknemers de waarde ervan niet meer op te tellen bij hun inkomen. Een gebruik van tien procent zal in de praktijk altijd het geval zijn.

Door deze ontwikkeling worden smartphones en blackberries net zo behandeld als mobiele telefoons, internet en andere communicatiemiddelen die werkgevers aan hun medewerkers verstrekken.