De regels voor streetmarketingbureaus zijn aangescherpt. DFMA, de branchevereniging voor field- en streetmarketing, heeft hiertoe een lijst opgesteld met strenge regels.

De DFMA-leden zijn verplicht de nieuwe regels, die de Gedragscode Streetmarketing vormen, na te leven. Met de nieuwe regelgeving moet de overlast van streetmarketingacties tot een minimum beperkt worden, maar kan het winkelende publiek toch optimaal worden bediend door informatieve, ludieke en interessante publieksacties.

Om eventuele klachten te tackelen is het meldpunt ‘Klachten code streetmarketing’ opgericht. Een van de belangrijkste maatregelen die in de code is opgenomen, is de verantwoordelijkheid voor het afval. Het streetmarketingbureau verplicht zich al het - door de actie veroorzaakte - afval op te ruimen.