Twee van de drie 50-plussers in Nederland beschikte in 2005 over een computer. Ruim de helft (58 procent) van hen had toegang tot internet. Dat blijkt uit de publicatie Verbinding maken. Senioren en internet van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Mannen bezitten vaker een pc en internet dan vrouwen en hoger opgeleiden vaker dan lager opgeleiden. Dit verschil is de laatste jaren echter verkleind. Het aantal jaren computergebruik is belangrijker voor verschillen in computergebruik- en vaardigheden dan geslacht, leeftijd of opleiding. Vooral laagopgeleiden en vrouwen verwerven hun digitale vaardigheden via een cursus. Engels taalgebruik is met name voor lager opgeleide senioren een probleem.

Het rapport kwam tot stand op verzoek van SeniorWeb en met steun van UPC, het ministerie van Economische Zaken en de Rabobank. De data zijn afkomstig van landelijke CBS bestanden en van een in 2007 afgenomen enquête onder bijna 5000 leden van SeniorWeb en bezoekers van de gelijknamige website.

Hoe ouder de senior, hoe vaker de computer werkeloos in de huiskamer staat. Populaire computeractiviteiten onder senioren zijn e-mailen, informatie zoeken en tekstverwerken. Engelse taal in software en op internet hindert veel senioren in hun computer- en internetgebruik.