De bloemenveilingen Aalsmeer en FloraHolland hebben toestemming gekregen van hun leden om te fuseren. Het was de laatste hindernis die de twee coöperaties nog moesten nemen in de aanloop naar de voorgenomen fusie.

In augustus keurde de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de in oktober 2006 aangekondigde fusie goed. Op de ledenvergadering van de Bloemenveiling Aalsmeer stemde 85 procent voor de fusie. Van de FloraHolland-leden ging 79 procent van de aanwezigen akkoord. Bij beide veilingen was een tweederde meerderheid vereist. Op de vergadering was meer dan vijftig procent van de leden aanwezig.

FloraHolland is in omzet al de grootste bloemenveiling ter wereld. Aalsmeer neemt nu een tweede plaats in. Samen tellen de bedrijven ongeveer 3800 medewerkers en hebben ze een marktaandeel van negentig procent in Nederland. In Europa nemen ze ongeveer dertig procent van de markt voor hun rekening.