De meeste Nederlanders gaan er volgend jaar in koopkracht op achteruit. Dat komt door de hogere inflatie en de toenemende zorgkosten, zei premier Balkenende tijdens de tweede dag van de Algemene Beschouwingen. Balkenende begrijpt de onvrede hierover van de burger, maar de koopkracht trekt na 2008 sterk aan: “Vooral mensen met een minimumloon en een modaal inkomen gaan er op vooruit.”

De grootste oppositiepartijen SP en VVD zetten grote vraagtekens bij de prognoses van het kabinet. Volgens VVD-leider Rutte stijgt de koopkracht alleen als het kabinet de komende jaren afziet van belastingverhogingen. Volgens Balkenende is er geen sprake van alleen belastingverhoging. "Het kabinet heeft gekozen voor lastenneutraliteit. We krijgen de komende jaren te maken met verhoging en verlichting."