Kinderen en jongeren maken minder gebruik van internet. Dat blijkt uit het onderzoek Jongeren 2007, uitgevoerd door het bureau Qrius onder bijna 4400 kinderen en jongeren in de leeftijd van zes tot en met 29 jaar.

Het percentage kinderen dat dagelijks op internet zit, daalde van 28 procent in 2005 naar achttien procent in 2007. Ook bij de 'light-surfers' daalt het gebruik. Volgens de onderzoekers komt dat doordat ouders zich meer bemoeien met het surfgedrag van hun kroost. Verder daalt de populariteit van chatten onder jongeren. 'Het nieuwtje is er voor hen wel af", stellen de onderzoekers. Er is nog geen nieuwe internetactiviteit die net zo populair onder jongeren is als chatten was in 2005.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de inkomsten van de 15 tot 19 jarigen de afgelopen twee jaar met 36 procent zijn gestegen. Ook in de andere leeftijdsgroepen hebben jongeren meer geld te besteden. Jngeren maken zich voortsveel zorgen over het milieu. 83 procent wil dat er snel maatregelen wordt genomen tegen de klimaatsverandering. 54 procent wil dat Nederland op grote schaal overschakelt op schone energie, zoals zonne-energie en windenergie en 26 procent vindt dat Nederlanders hun manier van leven ingrijpend moeten veranderen.