Een standaard betaalmethode in Europa voor online betalingen komt er voorlopig nog niet. De Europese landen liggen daarvoor nog te ver uit elkaar. Dat stelt Erik Tak, manager Card & iDEAL bij Currence tijdens de Thuiswinkel Update.

Binnen de EU wordt wel gestreefd naar de vorming van één online betaalstandaard voor alle landen, zoals Nederland sinds enkele jaren heeft met iDEAL. In Europees verband probeert men één zogeheten Single Euro Payments Area (SEPA) te realiseren. Maar het blijkt lastig om één betaalmethode te kiezen voor alle landen.

Een nadeel bij het vormen van een SEPA is onder meer dat de standaard afhankelijk is van de veiligheid van internetbankieren in de verschillende landen. En met die veiligheid is het niet in elk land even goed gesteld, weet Tak.

Een werkgroep van de Europese raad voor betalingen (EPC) heeft nu een inventarisatie gemaakt van verschillende betaalmethoden in de diverse landen. De antwoorden daarvan zijn nu ongeveer binnen. De verwachting is dat de EPC begin volgend jaar met een antwoord komt om het Europese online betalingsverkeer meer te standaardiseren. Volgens Currence zou iDEAL een aardige kans maken het Europese standaard te worden.