NMa richt vizier op food-sector

De NMa let in 2008 extra op de sectoren zorg, financiële dienstverlening, food- en agri, energie en de postmarkt. Dit blijkt uit het consultatiedocument dat de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) aan de markt voorlegt. Het orgaan presenteert op 10 januari de definitieve agenda.

Jaarlijks bepaalt de NMa, onder meer aan de hand van economische analyses, welke sectoren specifieke aandacht nodig hebben. Met de mondiale liberalisering van de markten voor landbouwproducten en de drastische wijzigingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie is mededinging binnen de zogeheten food- en agri-industrie steeds meer een gegeven. Binnen de food- en agri-industrie worden verschillende schakels (met name de verwerkende industrie en de supermarkten) gekenmerkt door een hoge concentratiegraad, terwijl andere schakels (bijvoorbeeld primaire producenten) doorgaans een lage concentratiegraad kennen.

Als gevolg van het grote aantal fusies en overnames in deze sector neemt de concentratiegraad steeds verder toe. Deze marktstructuur brengt een verhoogd risico met zich mee vanwege het homogene karakter van de producten. Aanhoudende signalen van tipgevers uit de sector en economische analyses bevestigen dit beeld. De NMa richt om die redenen in 2008 haar activiteiten op de food- en agri-industrie.

Reacties 0


Schrijf een reactie


Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

RetailTrends


Altijd op de hoogte van de laatste trends in de retailsector.

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrieven van RetailTrends.

Je bent toegevoegd aan onze mailinglijst!