De Nederlandse online markt beschikt over relatief veel potentie voor verdere groei. In tegenstelling tot andere markten met een hoge internetpenetratie, shoppen relatief weinig mensen in ons land online. Dat stelt director Mike Williams van PwC bij de presentatie van een onderzoek onder ruim vijftienduizend online shoppers uit vijftien landen op het congres Emerce eRetail.

Nederlanders zijn van alle onderzochte markten het meest verbonden met het internet; ruim negen op de tien beschikt over een internetverbinding. Maandelijks shopt echter 'slechts' tussen de vijftig en zestig procent online, constateert Williams. Omdat de internetverbinding in tegenstelling tot bijvoorbeeld in China geen beperking is, verwacht hij op korte termijn een enorme vlucht van het online kanaal.

Zo wijst hij erop dat van alle ondervraagde Nederlandse shoppers zestien procent het afgelopen jaar voor het eerst iets online kocht. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk liggen die percentages op respectievelijk vijf en zes procent. De hoge internetpenetratie en percentage nieuwe shoppers vormen volgens Williams 'krachtige motoren voor groei'.

Ook op mobiel gebied blijft Nederland volgens het onderzoek achter bij andere markten. Hoewel in ons land het aantal consumenten dat mobiel shopt in een jaar tijd is gestegen van 9,4 naar 15,6 procent (tablet) en 5,6 naar 10,9 procent (smartphone), liggen die percentages in een ‘volwassen markt’ als het Verenigd Koninkrijk ruim boven de twintig procent.

Williams ziet in het grootschalige pc-gebruik een verklaring voor deze achterstand. “Iedereen in Nederland heeft wel een pc. Dan neemt de overstap naar mobiele apparten meer tijd in beslag.” Maar dat die overstap plaats gaat vinden, daar twijfelt hij niet over. “Ook daar schuilt nog veel potentie.”