'Nieuwbouw moet geen taboe worden'

De detailhandel is niet gebaat bij het doodslaan van ontwikkelingen en een te rigide beleid ten opzichte van nieuwbouw. Op sommige plekken liggen namelijk nog altijd kansen, stelt Peter Koet van Retail Vastgoed Adviseurs in het oktobernummer van RetailTrends.

Gemiddeld staat in 2015 ruim negen procent van de winkelvloeroppervlakte leeg. Bestaande problemen oplossen betekent volgens Koet niet dat er geen nieuwbouw meer mag plaatsvinden. Dan moet er wel het besef zijn dat nieuwbouw consequenties heeft voor bestaand vastgoed, stelt hij.

De drang om nieuw te bouwen is echter te groot, ziet eigenaar Gerard Zandbergen van marktonderzoeker Locatus. Niet alleen bij ontwikkelaars, maar ook bij gemeenten die azen op de grondopbrengsten. Hij pleit voor landelijke sturing en een helder afwegingskader. De Rijksoverheid kan daar volgens Zandbergen voor zorgen door wetten te veranderen, zoals de Wet ruimtelijke ordening en de Huurwet. “Gemeenten concurreren nu te veel met elkaar. Wat je ook steeds meer ziet bij provincies.”

In een reeks artikelen buigt RetailTrends zich over de problematiek rond retailvastgoed en de ‘soms pijnlijke keuzes’ die volgens de makers van de Retailagenda gemaakt moeten worden. In het eerste deel een schets van de huidige situatie, met aandacht voor rol van winkelhuren en RetailDeals. Klik hier voor meer informatie over een abonnement.

Reacties

Laatste nieuws

RetailTrends