De gemeenteraad van Lelystad ziet niets in een groeistop voor wijkwinkelcentra en Batavia Stad. Dit voorstel van het college van burgemeester en wethouders wordt door veel partijen niet gesteund, meldt de Flevopost.

De groeistop was één van de maatregelen die wethouder Janneke Sparreboom wilde nemen naar aanleiding van een rapport over het Stadshart. Daarin raadt adviseur Paul Tankink aan het winkelcircuit compact te maken, leegstand te bestrijden, de kwaliteit van het openbaar gebied te versterken, de samenwerking tussen alle betrokkenen naar een hoger plan te tillen en de marketing en promotie te versterken.

Het overgrote deel van die aanbevelingen worden door de politiek ter harte genomen. Met de communicatie rond de rem op Batavia Stad en wijkwinkelcentra is echter een verkeerd signaal uitgezonden, stelt PvdA-fractielid Henk Soomers. “Met name richting investeerders aan de kust en Batavia Stad willen we dat signaal herstellen.”

Bovendien wil hij wijkwinkelcentra niet belemmeren in hun groei om de binnenstad een helpende hand toe te steken. “Je moet zwakke delen van de stad niet versterken door sterke delen te verzwakken.”