​Intertoys op ramkoers met franchisenemers

22 franchisenemers van Intertoys krijgen binnenkort concurrentie van een vestiging van het moederbedrijf. Zij bevinden zich in een verzorgingsgebied met een vestiging van Bart Smit of Toys XL, die komend jaar wordt omgebouwd tot Intertoys. Er is echter nog geen regeling getroffen met de betrokken ondernemers, zo blijkt uit berichtgeving van de franchisevereniging aan zijn leden, die RetailNews heeft ingezien.

De franchisenemers hebben in hun contract een exclusief verzorgingsgebied afgesproken, waar ze onder meer hun folders verspreiden. De speelgoedorganisatie gaat door het ombouwen van Bart Smit en Toys XL nu in dat gebied zitten, laat een ‘bezorgde franchiser’ weten. “Veel franchisers hebben het al moeilijk en krijgen er nu om de hoek nog een identieke concurrent van hun eigen organisatie bij.”

De franchisevereniging van Intertoys wilde enkele weken terug met de directie en advocaten om tafel om tot een raamwerk te komen. Dat gesprek werd echter geannuleerd toen een van de betrokken ondernemers een kort geding aanspande tegen de organisatie.

De franchisevereniging is inmiddels van mening dat er niet één oplossing mogelijk is, omdat het om individuele problemen gaat. De opties worden volgens voorzitter Jurian Duijzer momenteel ‘in gezamenlijkheid met de directie geïnventariseerd’. In de gesprekken wordt gestreefd ‘naar een solide basis voor de compensatie’, schrijft hij daarnaast aan de franchisenemers. Intertoys wil de folderkosten uit het verzorgingsgebied op zich nemen en biedt ook een margevergoeding aan.

De franchisenemers hebben een voorkeur voor ‘een echte concurrent’, waarbij de klant ook iets te kiezen heeft. Intertoys zou de plekken echter niet willen opgeven, uit angst dat Top 1 Toys in het gat duikt. Blokker Holding heeft directie van Intertoys volgens de franchiser de opdracht gegeven om in gesprek te blijven, tot de winkels van Bart Smit en Toys XL zijn omgebouwd. Ze kunnen daarbij tijdrekken via een bodemprocedure of de franchiseovereenkomst opzeggen, aldus de ondernemer, die weinig steun zegt te vinden bij de franchisevereniging. “Franchisers zijn bang en hebben de middelen niet om een langdurige procedure te voeren. Blokker Holding heeft die lange adem wel.”

Blokker Holding laat weten op basis van de lokale marktomstandigheden en de plannen van de betrokken ondernemer ‘in goed overleg met onze franchisenemers te bekijken wat de best passende oplossing is’. Dat de directie de opdracht heeft om in gesprek te blijven tot de ombouw is voltooid, wordt door een woordvoerder ontkend. “Over eventuele juridische kwesties geldt in algemene zin dat het niet in het belang van beide partijen is om daar uitspraken over te doen.”

RetailTrends

Verrassend verpakken doe je zo

Extra waarde en de consument activeren: dat zijn de kenmerken die terugkomen...