Het aantal vierkante meters aan winkeloppervlakte is de afgelopen twee jaar met 1,2 procent teruggelopen. Dat is flink minder dan in de Retailagenda is afgesproken, meldt BNR op basis van cijfers van marktonderzoeker Locatus.

In het kader van de Retailagenda is begin dit jaar nog een stappenplan gelanceerd om twintig procent van de winkelmeters uit de markt te halen. “Elke gemeente is ermee bezig, niet in elke gemeente gaat het even voortvarend, maar er worden zeker stappen gezet”, aldus projectleider RetailDeals Erik Struijlaart.

In het verleden gemaakte afspraken zorgen er volgens hem voor dat het terugdringen van de winkeloppervlakte niet overal even eenvoudig is. “Anderzijds mag er bij de bestuurlijke aandacht die ervoor moet zorgen dat er ook echt stappen worden gezet een tandje bij.”

Oude detailhandelsmeters moeten plaats maken voor andere functies, zoals wonen en cultuur. Die omslag kost jaren, stelt lector vastgoed Cees-Jan Pen van de Fontys Hogeschool. Hij spreekt van een ‘enorme cultuuromslag’ na jaren van steeds meer groei. Hij ziet met name de provincies steeds meer hun rol pakken, maar dat de sanerings- en herstructeringsopgave blijft. “Dus ik hoop dat een nieuw kabinet een stimulans geeft.”