Meer Nederlandse merken maken productielocaties bekend

Meer Nederlandse merken maken productielocaties bekend

79 Nederlandse kledingbedrijven hebben zich inmiddels aangesloten bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Dat zijn er 23 meer dan bij de start, exact twee jaar geleden.

Het convenant maakt verder een flink hoger aantal productielocaties van retailers en merken bekend, laat de Sociaal-Economische Raad (SER) weten. Op de nieuwe lijst is te zien in welke 4268 productielocaties de aangesloten bedrijven het afgelopen jaar produceerden. Dat zijn er ruim veertienhonderd meer dan een jaar geleden, toen de eerste lijst gepubliceerd werd. De stijging komt doordat meer bedrijven deelnemen aan het convenant en deelnemers daarnaast meer onderzoek hebben gedaan naar hun productielocaties. 

Inmiddels doet 42 tot 45 procent van de Nederlandse kledingbranche mee met het convenant. Verwacht wordt dat de doelstelling van vijftig procent marktdekking dit jaar wordt gerealiseerd. 

Het convenant brengt verder voor het eerst in kaart welke materialen bedrijven gebruiken en de mate van duurzaamheid hiervan. Duidelijk werd dat het katoen veruit het meest gebruikte materiaal is, waarvan 56 procent regulier en 44 procent duurzamer katoen. Daarmee is het mogelijk te monitoren welke duurzamere keuzes deelnemers gaan maken. Vanaf komend jaar maken de deelnemende spelers ook op individueel niveau openbaar wat de grootste risico’s zijn in fabrieken waar zij produceren en hun beleid hieromtrent. 


 

Reacties

Laatste nieuws

RetailTrends