Minder jongeren onder de achttien jaar proberen tabak of e-sigaretten te kopen. Maar jongeren die het wel proberen, krijgen de producten gemakkelijk mee. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die daar onderzoek naar liet doen.

In 2016 was de slagingskans in supermarkten 53 procent tegenover 81 procent in 2018. In tabakszaken steeg de slagingskans van 62 naar 94 procent. Voor het onderzoek zijn net als in 2016 zo'n 2500 jongeren telefonisch ondervraagd.  

In 2014 ging de leeftijdgrens voor het kopen van tabak van zestien naar achttien jaar. De NVWA ziet toe op de naleving van de wetgeving. Van de 4923 zogenoemde risicogerichte controles hebben inspecteurs 589 keer gezien dat een jongere die mogelijk nog geen achttien was, probeerde tabak te kopen. Bij bijna een kwart van de gevallen werd de leeftijd niet of niet goed vastgesteld. Er werden 139 boetes uitgedeeld. Twee tabakswinkels moesten een tijdje dicht.