Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, heeft deze week een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend voor een wijziging in de Faillissementswet. Dit heeft als doel om bedrijven bij reorganisaties te ondersteunen.

In het voorstel staat dat bedrijven die failliet dreigen te gaan maar wel levensvatbaar zijn straks een onderhands akkoord kunnen sluiten met hun schuldeisers en aandeelhouders en zo schulden te saneren. De rechter kan het akkoord goedkeuren. Het akkoord verbindt alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Deelname aan het akkoord door schuldeisers kan zo worden afgedwongen, wat eerder nu nog niet het geval is.

Een schuldsaneringakkoord kan nu alleen tot stand komen als alle schuldeisers en aandeelhouders daarmee instemmen. Voor individuele partijen kan het daardoor aantrekkelijk zijn om dwars te liggen en zo een grotere terugbetaling af te dwingen. De kans dat een onderneming failliet gaat, is daardoor groter.

Het wetsvoorstel van Dekker houdt de mogelijkheid open van een dwangakkoord als ‘uiterste redmiddel’. “Het enkele feit dat er een effectieve en efficiënte regeling bestaat die leidt tot een snelle finale beslissing van de rechter, kan de noodzaak van een daadwerkelijke gang naar de rechter voorkomen”, stelt hij.