Het insolventieplan van Gerry Weber is goedgekeurd door de rechtbank. Daarmee kan het plan in werking worden gesteld. De vier klachten die door diverse partijen tegen het plan werden geuit, zijn afgewezen. 

"Nu het insolventieplan juridisch bindend is geworden, is de weg voor Gerry Weber vrij om een nieuwe start te maken", vertelt ceo Stefan Meyer. Het is de bedoeling dat het modebedrijf binnen enkele weken weer terugschakelt naar de normale bedrijfsvoering, met een financiële reorganisatie.

Als onderdeel van een goedgekeurd insolventieplan heeft Gerry Weber recent zijn webshop uitgebreid. Er is een afzonderlijke webshop gekomen voor Nederland, Duitsland. Engeland, Polen, Zwitserland en Oostenrijk. Ook 'de rest van Europa' heeft een eigen webshop gekregen, terwijl voor de herstructurering consumenten in negen Europese landen bestellingen konden plaatsen bij het modemerk. Bovendien zou Gerry Weber met zijn vernieuwde front-end en back-end-oplossingen minder afhankelijk zijn van externe dienstverleners. 

Begin dit jaar vroeg Gerry Weber uitstel van betaling aan. Het bedrijf verkeerde in zwaar weer. Er werden 146 Duitse winkels gesloten en 454 banen geschrapt.