Het voortbestaan van de webwinkel voor tweedehands e-books Tom Kabinet is onzeker. Het Europees Hof heeft bepaald dat de tweedehands handel in e-books in strijd is met het auteursrecht, meldt het FD.

Tom Kabinet bestaat sinds 2014 en ligt sinds dat moment onder vuur van Nederlandse uitgevers. De e-books die op de website worden aangeboden, zijn veel goedkoper dan bij bijvoorbeeld Amazon of bol.com. Tom Kabinet beriep zich tot dusver op een ouder arrest van het Hof, dat bepaalde dat gedownloade software mag worden doorverkocht. Dan zou dan ook gelden voor e-books. In het nieuwste arrest oordeelt het Hof dat de doorverkoop van e-books wezenlijk iets anders is dan de verkoop van een papieren boek. Zo slijt een papieren boek, terwijl een tweedehands e-book niet van nieuw is te onderscheiden.

De website van Tom Kabinet is nog in de lucht. De advocaat van de website legt aan het FD uit dat het Hof de activiteiten van zijn cliënt niet verbiedt. "Het Hof legt slechts de spelregels uit. De rechtbank Den Haag moet nu bepalen in hoeverre de spelregels van toepassing zijn op Tom Kabinet."