Het supermarktpersoneel krijgt per 31 december 2019 een loonstijging van 2,5 procent. In maart 2020 krijgen de werknemers daarnaast een eenmalige uitkering van 1,6 procent. Dat zijn de supermarkten en vakbond CNV met elkaar overeengekomen. 

De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 april 2019 en heeft een looptijd van een jaar. In de volgende cao wordt gekeken naar de afspraken omtrent toeslagen, de zondagtoeslag in het bijzonder. Ook zelfroosteren en de pensioenregelingen staan dan op de agenda. 

In december dreigde het supermarktpersoneel nog actie te voeren toen de onderhandelingen voor de cao spaak liepen. De werknemers waren met name boos omdat de salarisverhoging niet met terugwerkende kracht zou worden doorgevoerd. De acties bleven uiteindelijk uit en de loonstijging wordt vanaf het ingaan van de cao terugbetaald.