Voor het eerst sinds jaren loopt de winkelleegstand weer op. Op 1 januari stond 7,3 procent van de winkels leeg, meldt onderzoeksbureau Locatus. Daarmee is bijna de piek van 2015 bereikt, toen de leegstand 7,5 procent bedroeg.

Nederland telt ruim 90 duizend winkels. Daarvan sloten er vorig jaar 2767 de deuren, het hoogste aantal sinds Locatus in 2004 begon met meten en ruim veertig procent meer dan in 2018. De sluiting van de vijftien warenhuizen van Hudson's Bay telt flink door in de leegstand in vierkante meters.

Volgens Locatus loopt de leegstand ook op doordat er minder horeca intrekt en de ombouw van winkels tot woningen of kantoren stagneert. De afgelopen jaren werden jaarlijks zo'n zevenhonderd panden met horeca gevuld, vorig jaar waren dat er slechts 239. De grootste toename van leegstand was in de grote steden. Tot vorig jaar viel het daar wel mee. In alle provincies kwamen meer winkels leeg te staan, behalve in Flevoland.