WE Fashion kwam het afgelopen boekjaar, dat 31 januari afliep, tot een omzet van bijna 265 miljoen euro. Dat is 2,5 procent meer dan een jaar eerder, blijkt uit de jaarrekening die bij de Kamer van Koophandel is gedeponeerd en waarover Quote als eerste berichtte.

Verreweg de meeste omzet werd in Nederland geboekt: 169,6 miljoen euro, een stijging van negen miljoen euro. De andere EU-landen waren samen goed voor een omzet van 63 miljoen (een daling van vijf miljoen), buiten de EU werd voor bijna 32 miljoen euro verkocht (plus twee miljoen).

De nettowinst bedroeg 6,2 miljoen euro. Dat is veel minder dan een jaar geleden, toen er 76,6 miljoen onderaan de streep stond. Maar dat laatste resultaat was te danken aan de verkoop van vastgoed, waarmee 79 miljoen werd binnengehaald.

Het boekjaar werd afgesloten voordat het coronavirus om zich heen greep. WE Fashion verwacht dat de crisis een flink effect zal hebben op de resultaten, maar in welke mate is volgens het bedrijf lastig in te schatten.