Wibra wil in België door met 36 van de 81 winkels, waarmee 183 medewerkers hun baan behouden. Het hoofdkantoor blijft in Temse. Dat voorstel heeft Wibra voorgelegd aan de ondernemingsrechtbank in Gent, die waarschijnlijk 5 oktober uitspraak doet.

De directie maakte dit vrijdag bekend tijdens een ondernemingsraad, waarbij gerechtsmandatarissen, een gedelegeerd rechter en de vakbonden aanwezig waren. Wibra wil in België reorganiseren, omdat de keten er al jaren verlies lijdt. Door de coronacrisis moesten de winkels twee maanden dichtblijven en dat bleek de druppel die de emmer deed overlopen. De tekorten werden tot nu toe steeds opgevangen door de Nederlandse activiteiten, maar dat kan volgens Wibra niet langer.

Wibra betaalt voorlopig de lonen door en ook de overuren worden uitbetaald. "We hebben begrip voor de ongerustheid bij de medewerkers", zegt gedelegeerd bestuurder Bas Duijsens. "Na soms tientallen jaren trouwe inzet is dit een onzekere tijd voor hen. Daarom hebben we vandaag zoveel mogelijk duidelijkheid willen scheppen. Bepaalde garanties en zekerheden kunnen we vandaag helaas niet geven. We hebben ook de lijst van winkels die Wibra wenst over te nemen meegegeven aan de ondernemingsraad, al is het wel belangrijk om daaraan toe te voegen dat alle medewerkers van deze winkels niet automatisch zullen worden overgenomen."

Als het voorstel niet wordt aangenomen, zit er voor de directie niets anders op dan het faillissement aan te vragen. "Maar ook dan wil Wibra België er alles aan doen om het voorliggende plan alsnog te realiseren en op een rendabele manier en met zoveel mogelijk winkels en medewerkers een nieuwe doorstart maken", zegt Duijsens.