Winkeliers in de non-foodsector hebben met vier vakbonden een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Als de leden ermee instemmen, geldt de cao voor ruim 170 duizend werknemers.

Brancheorganisatie INretail sloot het akkoord met CNV Vakmensen, De Unie, AVV en RMU Werknemers. De handtekening van de grootste vakbond, de FNV, ontbreekt. De nieuwe cao Retail Non-Food loopt van 1 januari 2021 tot 1 juli 2022. Er is afgesproken dat de schaallonen twee keer per jaar worden verhoogd met het percentage waarmee het wettelijk minimumloon stijgt.

Vanwege de coronacrisis wilden de sociale partners snel tot overeenstemming komen. "Als sectorvertegenwoordigers kunnen we ons geen slepende discussies veroorloven. We moeten de schouders zetten onder versterking en toekomstbestendigheid van de sector."

De FNV zet met een loonstijging van vijf procent veel hoger in. Volgens de bond moet dat een eerste stap zijn op weg naar een wettelijk minimum uurloon van tenminste veertien euro per uur.