Reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten is in het MKB vrijwel onmogelijk. Dat stelt MKB-Nederland, naar aanleiding van eigen onderzoek. Vooral uitkeringsinstantie UWV vormt vaak een struikelblok voor werkgevers uit het midden- en kleinbedrijf. De samenwerking zou vaak stroef verlopen. Er is geen vast aanspreekpunt, en het UWV werkt volgens velen log en bureaucratisch.

Bovendien zijn veel ondernemers huiverig voor de financiële risico’s die een voormalig arbeidsongeschikte werknemer met zich meebrengt.