Wanneer werkgevers, werknemers en de overheid concrete afspraken maken over veilig en gezond werk, daalt het ziekteverzuim. Dat blijkt uit een onderzoek dat staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In sectoren waar zulke afspraken zijn vastgelegd in arboconvenanten is het verzuim door ziekte gedaald van 7,5 naar 5,1 procent. Waar geen afspraken werden gemaakt, daalde het ziekteverzuim ook, maar een stuk minder: van 5,5 naar 5,1 procent. Vooral branches met een hoog ziekteverzuim hebben convenanten gesloten.