Vrachtwagens zonder roetfilter mogen wellicht niet meer in bepaalde delen van de Haagse binnenstad komen. Op dit moment wordt naar dat plan een onderzoek verricht. Als dat positief uitpakt, wil de gemeente Den Haag vanaf volgens jaar maatregelen nemen om vervuilend vrachtverkeer tegen te gaan. Volgens de gemeente wordt daarbij samengewerkt met ondernemers in de binnenstad. Het Platform Detailhandel zegt echter te vrezen voor hogere bevoorradingskosten voor winkeliers.