De economie zal de komende jaren met twee procent per jaar groeien. Dat verwacht het Centraal Planbureau. Het gaat daarbij om structurele groei, los van de conjunctuur. Met deze groei kan het begrotingstekort van de overheid tussen 2008 en 2011 weggewerkt zijn.