Veel winkelpersoneel ontbreekt het enorm aan juridische kennis. Onderzoekers van computerclub stelden vast dat 29 verkopers van de grootste winkelketens de antwoorden op de simpelste vragen over consumentenrecht schuldig moesten blijven. Vooral zaken die in elektronica handelen investeren zo veel in technische opleidingen, dat aandacht voor juridische vorming er zwaar bij inschiet.

“Leen maar een tv van iemand anders, terwijl we de uwe repareren”, was het choquerende antwoord dat een verkoper aan een onderzoeker gaf. Om dergelijke uitschuivers te vermijden, pleiten retaildeskundigen voor een mix aan kennis en ervaring op de werkvloer.

Door de snelle ontwikkelingen van juridische en technische kennis problematieken, kan niet iedereen van alles opde hoogte zijn. Daarom moeten specialisten met vakkennis werknemers met tonnen praktijkervaring aanvullen. Veel winkelketens houden ook met interne nieuwsbrieven en andere andere vormingsinitiatieven hun verkopers op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen.