De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) doet geen verder onderzoek naar kartelafspraken tussen apotheken. Het neemt genoegen met maatregelen die de apothekers zelf hebben toegezegd. Branchorganisatie KNMP heeft een toezichthouder aangesteld. Die moet concurrentiebeperking voorkomen – en als dat niet lukt onderzoeken of beëindigen. De NMa verdacht de branche er van prijsafspraken te maken en het nieuwkomers moeilijk te maken.