Als gevolg van de aanhoudende warmte en droogte zullen de groenteprijzen flink stijgen. Siem Appel, LTO-voorzitter Vollegrondsgroente: “Niet overal komen groentetelers zo makkelijk aan water als in Nederland. Dus kun je in West-Europa een schaarse productie van sla, broccoli, en bloemkool verwachten.” Ook wordt een flink deel van de graan- en aardappeloogst al als verloren beschouwd.