Extra koopdagen hebben - mede - voor recordverkopen gezorgd in mei. De detailhandelsomzet lag in mei liefst 12,3 procent hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is pas de derde keer in tien jaar tijd dat de omzet met meer dan tien procent is gestegen. Ook het omzetvolume nam fors toe, met een kleine twaalf procent. Overigens: worden de extra koopdagen niet meegerekend, dan ligt de groei nog altijd rond de tien procent.

Vooral de non-foodsector heeft een uitstekende maand mei achter de rug. In vergelijking met (de magere maand) mei 2005 lag de omzet hier haast zestien procent hoger. Alleen winkels in huishoudelijke artikelen lieten geen dubbele groeicijfers zien, alle andere branches wel. Met als koploper bovenkledingwinkels: een plus van achttien procent. De foodsector zag zijn omzet met zeven procent toenemen, met name dankzij de supermarkten. Het omzetvolume groeide met zes procent, de prijzen met één procent.