Steeds vaker doen koeienstallen en mestsilo’s dienst als feestlocatie. Op die manier proberen boeren hun tegenvallende inkomsten aan te vullen. De laatste jaren ontving Koninklijke Horeca Nederland ruim tweehonderd meldingen over dergelijke partyschuren. In tachtig procent van de gevallen gaat het daarbij om illegale praktijken, aldus projectleider Arjan Hogervorst van het Bureau Eerlijke Mededinging.

Hogervorst: “Hun aantal neemt toe, maar vaak ontbreekt elke vergunning voor het schenken van alcohol en bovendien is het dikwijls in strijd met de bestemmingsplannen. Gemeenten zijn echter lang niet altijd happig om op te treden.”