Ondanks een principe-akkoord is de lucht nog niet geklaard tussen de vakbonden en Albert Heijn. Er is dan wel een akkoord bereikt over de lonen en het aantal tijdelijke medewerkers, de vakbonden en het personeel zijn allesbehalve te spreken over AH’s plannen voor het afschaffen van mechanische hulpmiddelen.

“Over het afschaffen van mechanisch laden hebben we met Albert Heijn geen overeenstemming bereikt”, aldus FNV-Bondgenotenbestuurder Arie van der Pijl. “Dat is bewust buiten het principe-akkoord gelaten. Het sluiten van een nieuwe CAO heeft momenteel onze hoogste prioriteit. Maar nieuwe acties om mechanisch laden opnieuw in te voeren, sluiten we niet uit.”

Rolcontainers moeten tegenwoordig weer met de hand door distributiecentramedewerkers worden volgepakt en de vrachtwagens in worden gereden. “AH wil mechanisch laden afschaffen, vanwege kostenoverwegingen, het voorkomen van beschadigingen aan producten en rolcontainers”, stelt Van der Pijl. “Dit is een achteruitgang in de stand der techniek. Het lijkt wel of ze bij Albert Heijn terug gaan naar de Middeleeuwen.”

Arbeidsinspectie heeft zich al gebogen over de kwestie, en het niet als misstand, maar wel als knelpunt gekwalificeerd. Toch lijkt Albert Heijn zich niet al te druk te maken over de kwestie. Woordvoerster Wenda Buining: “We zijn niet van plan af te zien van het ingezette beleid. AH wacht af of de vakbonden verdere acties op touw zetten.”