Steeds vaker proberen de Verenigde Staten buitenlandse overtreders van kartelregels in eigen land te straffen. Nederlandse bestuurders die zich schuldig maken aan kartelvorming, kunnen dan ook hun borst nat maken. De Amerikaanse straffen liggen een stuk hoger. Waar in Nederland alleen het bedrijf gestraft kan worden, met een straf van maximaal tien procent van de omzet, kunnen bestuurders in de Verenigde Staten tot tien jaar cel opgelegd krijgen.

Door een door CDA en PvdA ingediende wetswijziging, die het mogelijk maakt dat ook bestuurders aansprakelijk worden gesteld in ons land, wordt ook uitlevering mogelijk.

Een van de indieners, PvdA-er Frank Heemskerk, vindt een mogelijke uitlevering echter geen reden om af te zien van het voorstel tot strafvervolging. “Wij willen de grote overtreders aanpakken, dan kan dit het gevolg zijn.” De kans dat een verzoek tot uitlevering wordt ingediend, acht hij echter gering: “Dat zou dan moeten gaan om wereldwijde prijsafspraken.”