Voorlopig zal het niet tot een verbod op mixdrankjes in de supermarkt komen, ondanks plannen in die richting. In Noorwegen werd een dergelijk verbod ongedaan gemaakt – het zou in strijd zijn met de Europese wet- en regelgeving. Voordat een verbod in ons land aan de orde zal komen, gaat Nederland eerst onderzoeken of de Brusselse regelgeving het inderdaad niet toelaat.