Baptiest Coopmans, afkomstig van Unilever, wordt lid van de raad van bestuur bij KPN. Hij wordt verantwoordelijk voor de Nederlandse consumentenmarkt, en zal mede vorm moeten gaan geven aan “het eerder in gang gezette traject van de integratie van vaste en mobiele activiteiten in Nederland”, aldus KPN.