De rechtbank heeft “veel te makkelijk” geconcludeerd dat Ahold enkele vijftig-procentdeelnemingen juist in de Nederlandse boeken heeft verwerkt. Dat stelt de voormalige juridisch directeur van het Zaanse concern, Paul Butzelaar. Mocht de rechtbank in het beroep later dit jaar tot een andere conclusie komen, dan kunnen Cees van der Hoeven, Michiel Meurs en Jan Andrae veroordeeld worden tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen.

Eerder dit jaar werden de ex-bestuurders namelijk veroordeeld voor valsheid in geschrifte en oplichting van de accountant. De nieuwe strafbare feiten zouden echter onder het publiceren van onware jaarrekeningen en misleiding bij de uitgifte van aandelen kunnen vallen – zaken waar ze eerder nog van vrijgesproken werden.

Vijftig-procentsdeelnemingen mogen alleen voor de volle honderd procent meegeteld worden, als ‘feiten en omstandigheden’ aantonen dat een bedrijf in de praktijk de overwegende zeggenschap heeft. In Amerika moest die overwegende zeggenschap gedocumenteerd worden – daar dienden de inmiddels beruchte side letters voor. Omdat de overwegende zeggenschap in ons land echter niet per se gedocumenteerd hoeft te worden, kwam de Ahold-top er voor de Nederlandse boeken mee weg. Met dank aan de ‘feiten en omstandigheden’, die volgens de verdediging duidelijk aantoonbaar waren. Butzelaar: “Begrijpelijk dat de heren zich daar met veel nadruk op hebben beroepen.”

De strafrechter ging volgens hem echter veel te gemakkelijk mee in dat betoog. Er zijn bijvoorbeeld verklaringen van voormalig bestuurders Alan Noddle en Theo de Raad waaruit zou blijken dat Ahold helemaal niet overwegend de baas was in de vijftig-procentdeelnemingen. En daar is “veel te weinig aandacht aan besteed”, aldus de ex-juridisch directeur. Ook een rapport van de Ondernemingskamer zou de zeggenschap van Ahold ondermijnen.